Analizy

Rachunek zysków i strat. Co to jest i jak się go liczy?

Rachunek zysków i strat określany również jako rachunek wyników, jest obok bilansu podstawowym elementem sprawozdania finansowego. Jak prezentuje się rachunek zysków i strat? Dane zawarte w rachunku zysków i strat zazwyczaj prezentowane są w formie tabeli, w której umieszcza się informację o uzyskanych przychodach i związanych z nimi kosztach, w podziale na rodzaje działalności tj. …

Rachunek zysków i strat. Co to jest i jak się go liczy? Read More »

Benchmarking. Czym jest i jakie są jego zadania

Prowadzisz własną firmę i zastanawiasz się, skąd czerpać wiedzę o tym, jak rozwijać przedsiębiorstwo? Nie jesteś pewny, co zalicza się do dobrych praktyk, a czego lepiej unikać? Benchmarking jest tym, czego szukasz. Czym jest benchmarking? Benchmarking to metoda analizy środowiska biznesowego polegająca na obserwacji zachowań twojej konkurencji. W tym celu powinieneś przyglądać się firmom, które …

Benchmarking. Czym jest i jakie są jego zadania Read More »

Macierz BCG. Jak sprawnie uzupełnić macierz BCG?

Macierz BCG pomaga firmom analizować zarówno obecny, jak i przyszły krajobraz konkurencyjny w ich branży, a następnie odpowiednio planować. Modele biznesowe opierają się na dostarczaniu produktów lub usług, które są rentowne teraz, ale próbują również zidentyfikować zmiany w ofercie, które zapewnią firmie rentowność w przyszłości. Łatwo jest zidentyfikować obecne źródła dochodów, ale dobra strategia biznesowa …

Macierz BCG. Jak sprawnie uzupełnić macierz BCG? Read More »

Analiza SWOT. Kiedy i jak stosować analizę SWOT?

Wykorzystaj analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) do rozwoju swojej firmy i zdobycia przewagi na rynku. Analiza SWOT to zestawienie mocnych i słabych stron firmy, jej szans i zagrożeń. Podstawowym celem analizy SWOT jest pomoc organizacjom w rozwinięciu pełnej świadomości wszystkich czynników związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych. Analizę SWOT należy przeprowadzić przed podjęciem jakichkolwiek działań …

Analiza SWOT. Kiedy i jak stosować analizę SWOT? Read More »

Pięć sił Portera – Wprowadzenie, strategia i alternatywy

Pięć sił Portera oferuje firmom sposób na analizowanie i przechytrzanie konkurentów na rynku. Wiedza o tym, kim jest Twoja konkurencja i jak jej produkty, usługi i strategie marketingowe wpływają na Ciebie, jest kluczowa dla Twojego przetrwania. Niezależnie od tego, czy jesteś spółką z GPW, czy małym, lokalnym przedsiębiorstwem, konkurencja ma bezpośredni wpływ na Twój sukces. …

Pięć sił Portera – Wprowadzenie, strategia i alternatywy Read More »