Benchmarking. Czym jest i jakie są jego zadania

Prowadzisz własną firmę i zastanawiasz się, skąd czerpać wiedzę o tym, jak rozwijać przedsiębiorstwo? Nie jesteś pewny, co zalicza się do dobrych praktyk, a czego lepiej unikać? Benchmarking jest tym, czego szukasz.

Czym jest benchmarking?

Benchmarking to metoda analizy środowiska biznesowego polegająca na obserwacji zachowań twojej konkurencji. W tym celu powinieneś przyglądać się firmom, które odniosły sukces w twojej branży i korzystać z ich doświadczenia. To właśnie one wiedzą, jakie są potrzeby obecnych oraz potencjalnych klientów i trafnie na nie odpowiadają.

Daje ci to również możliwość zaobserwowania, które rozwiązania się sprawdziły, a jakie przyniosły straty. Ponadto benchmarking dostarcza informacji na temat rzeczy, które są standardem w danej branży i są oczekiwane przez klientów już na starcie.

Jak wykorzystać wiedzę zdobytą za pomocą benchmarkingu?

Po przeanalizowaniu zdobytych informacji nadeszła pora, aby wdrożyć przydatne rozwiązania we własnej organizacji. Następnie wybierz przynajmniej jeden obszar działań, w którym będziesz lepszy od konkurencji i stale pracuj nad jego rozwojem. Jednak jednorazowa analiza otoczenia biznesowego nie jest wystarczająca.

Do wykorzystania pełnego potencjału tej metody konieczna jest systematyczność i stałe kontrolowanie zmian zachodzących na rynku — gromadzenia danych oraz poszukiwania trafniejszych rozwiązań.

Rodzaje benchmarkingu

Powyżej przedstawiliśmy benchmarking konkurencyjny skupiający się na analizie organizacji działających w obrębie tej samej branży, jednak możemy też wyróżnić:

  1. Benchmarking wewnętrzny
  2. Benchmarking funkcjonalny
  3. Benchmarking horyzontalny

Benchmarking wewnętrzny

Benchmarking wewnętrzny implementowany w większych organizacjach, polegający na porównywaniu ze sobą działy, zakłady lub filie tej samej firmy. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest dostęp do wszystkich danych, jednak pomija całkowicie to, co dzieje się na rynku. Z tego powodu może stanowić dobre uzupełnienie, ale nie powinien stanowić całości działań benchmarkingowych.

Benchmarking funkcjonalny

Benchmarking funkcjonalny polega na poszukiwaniu rozwiązań w innych branżach i porównywaniu wspólnych elementów, np. sposobie transportu czy działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu, że nie stanowimy dla nich bezpośredniej konkurencji, takie firmy chętniej dzielą się informacjami oraz wdrażanymi przez siebie procesami.

Benchmarking horyzontalny

Benchmarking horyzontalny jest odmianą benchmarkingu funkcjonalnego, skupia się na porównaniach na najwyższym stopniu ogólności, czyli procesach zachodzących w większości przedsiębiorstw, jak na przykład obsługa klienta.

Podsumowanie

Podsumowując, benchmarking jest wartościowym narzędziem analizy, umożliwiającym zdobycie i uporządkowanie wiedzy o działaniach konkurencji, skutecznych rozwiązaniach, rzeczach, których powinniśmy unikać oraz obszarach, gdzie moglibyśmy zdobyć przewagę konkurencyjną. Natomiast benchmarking wewnętrzny pozwala nam na przyjrzenie się działalności naszej własnej organizacji oraz wprowadzenie działań naprawczych tam, gdzie okaże się to konieczne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.