Czy można zrezygnować z opłacania składek ZUS w 2022 roku?

Czy można zrezygnować z opłacania składek ZUS w 2022 roku?

Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rząd przygotował nową Tarczę Antykryzysową. Nowa Tarcza opiera się na tym, że przedsiębiorcy mają możliwość do nieuiszczania składek ZUS za grudzień 2021 r.,  jak również daje możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego, ale nie więcej niż sześć razy. O takie wsparcie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogli wystąpić już od 17 stycznia 2022, a jednocześnie wniosek taki musiał zostać złożony nie później niż do 28 lutego 2022 roku. W przeciwnym razie nie mógł on zostać rozpatrzony w sposób pozytywny. Wiele osób skorzystało z takiej możliwości, ponieważ wiązało się z tym wiele wymiernych korzyści. 

Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS w 2022?

Zwolnienie ze składek ZUS w 2022 roku jest możliwe wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy: wykazali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o takie zwolnienie, a jednocześnie przychód ten niższy o co najmniej czterdzieści procent w stosunku do przychodu, który został uzyskany przez przedsiębiorcę w miesiącu poprzednim. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca nie miał możliwości z takiego zwolnienia skorzystać. Takie rozwiązanie było dostępne nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla tych mniejszych. W związku z tym, każda osoba zainteresowana takim rozwiązaniem mogła złożyć stosowny wniosek w przedmiocie tej sprawy do 28 lutego 2022 roku. Dodatkowo należy dodać, że składanie takiego wniosku odbywało się wyłącznie online, a odpowiednim formularzem do tego celu był formularz RDZ-B7.

O tym warto pamiętać!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach nowej Tarczy zwolnił przedsiębiorców z opłacania takich składek jak:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podsumowanie

Najważniejsze aspekty powyższego artykułu:

  • Nowa Tarcza opiera się na tym, że przedsiębiorcy mają możliwość do nieuiszczania składek ZUS za grudzień 2021 r.,  jak również daje możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego, ale nie więcej niż sześć razy. 
  • Zwolnienie ze składek ZUS w 2022 roku jest możliwe wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy: wykazali przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o takie zwolnienie, a jednocześnie przychód ten niższy o co najmniej czterdzieści procent w stosunku do przychodu, który został uzyskany przez przedsiębiorcę w miesiącu poprzednim. 
  • O takie wsparcie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogli wystąpić już od 17 stycznia 2022, a jednocześnie wniosek taki musiał zostać złożony nie później niż do 28 lutego 2022 roku. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.