Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Rodzaje odpowiedzialności korporacyjnej

Firmy, które praktykują społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) mają na celu poprawę sytuacji społeczności, gospodarki lub środowiska. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest rodzajem samoregulacji biznesu, której celem jest bycie społecznie odpowiedzialnym. Nie ma jednego „właściwego” sposobu, w jaki firmy mogą praktykować CSR; wiele inicjatyw CSR ma na celu pozytywny wkład w społeczeństwo, gospodarkę lub środowisko. W …

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Rodzaje odpowiedzialności korporacyjnej Read More »