Rozwój firmy

Rachunek zysków i strat. Co to jest i jak się go liczy?

Rachunek zysków i strat określany również jako rachunek wyników, jest obok bilansu podstawowym elementem sprawozdania finansowego. Jak prezentuje się rachunek zysków i strat? Dane zawarte w rachunku zysków i strat zazwyczaj prezentowane są w formie tabeli, w której umieszcza się informację o uzyskanych przychodach i związanych z nimi kosztach, w podziale na rodzaje działalności tj. …

Rachunek zysków i strat. Co to jest i jak się go liczy? Read More »

Strategia dywersyfikacji produktów. Na czym polega?

Nasze życie to różnorodne wybory. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy wielokrotnie musimy podjąć jakąś decyzję, począwszy od tak błahych, jak to, co zjemy na obiad, kończąc na bardzo trudnych dotyczących naszego życia. Jedne decyzje podejmujemy rzadziej, inne częściej. Niemniej pewne aspekty życia zawodowego, biznesowego wymagają od nas ciągłych wyborów. To od nich …

Strategia dywersyfikacji produktów. Na czym polega? Read More »

Czym jest biznesplan?

Krótka definicja i przykłady dobrego biznesplanu, który rozwinie Twój biznes. Praktyczne wprowadzenie dla osób zakładających nową firmę. Biznesplan jest dokumentem podsumowującym cele operacyjne i finansowe przedsiębiorstwa. Jest to mapa drogowa firmy do sukcesu, zawierająca szczegółowe plany i budżety, które pokazują, w jaki sposób cele zostaną zrealizowane. Co to jest biznesplan? Biznesplan to przewodnik po tym, …

Czym jest biznesplan? Read More »

Jak skutecznie rozwinąć stabilny biznes B2B?

Na czym polega działalność gospodarcza typu B2B? Co warto wiedzieć o biznesie, który przede wszystkim dostarcza towary lub usługi innym firmom. „B2B” oznacza „biznes dla biznesu”. Termin ten obejmuje wszystkie firmy, które tworzą produkty i usługi skierowane do innych firm. Może to obejmować produkty SaaS, firmy marketingowe B2B i ogólne firmy zaopatrujące biznes. Jeśli jesteś …

Jak skutecznie rozwinąć stabilny biznes B2B? Read More »