Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Rodzaje odpowiedzialności korporacyjnej

Firmy, które praktykują społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) mają na celu poprawę sytuacji społeczności, gospodarki lub środowiska.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest rodzajem samoregulacji biznesu, której celem jest bycie społecznie odpowiedzialnym. Nie ma jednego „właściwego” sposobu, w jaki firmy mogą praktykować CSR; wiele inicjatyw CSR ma na celu pozytywny wkład w społeczeństwo, gospodarkę lub środowisko. W dzisiejszym, świadomym społecznie środowisku, pracownicy i klienci przywiązują wagę do pracy i wydawania pieniędzy w firmach, które stawiają CSR na pierwszym miejscu.

Wraz z rozszerzaniem się zakresu stosowania odpowiedzialności korporacyjnej, coraz ważniejsze staje się posiadanie wizerunku firmy świadomej społecznie. Konsumenci, pracownicy i interesariusze traktują CSR priorytetowo przy wyborze marki lub firmy i wymagają od korporacji odpowiedzialności za wpływanie na zmiany społeczne poprzez swoje przekonania biznesowe, praktyki i zyski.

4 rodzaje odpowiedzialności korporacyjnej, które może praktykować Twoja firma

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne są działania społecznie odpowiedzialne dla ich klientów, pracowników i interesariuszy, wiele firm skupia się na kilku szerokich kategoriach CSR:

1. Działania na rzecz środowiska

Jednym z głównych obszarów zainteresowania CSR jest środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, mają duży ślad węglowy. Wszelkie kroki, które firma może podjąć w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego, są uważane za korzystne zarówno dla firmy, jak i dla społeczeństwa.

2. Działalność dobroczynna

Firmy mogą praktykować społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez przekazywanie pieniędzy, produktów lub usług na cele społeczne i organizacje non-profit. Większe firmy zazwyczaj dysponują bogatymi zasobami, które mogą przynieść korzyści organizacjom charytatywnym i programom społeczności lokalnej; jednakże, jako mała firma, Twoje wysiłki mogą mieć duże znaczenie. Jeśli masz na myśli konkretną organizację charytatywną lub program, skontaktuj się z nią i zapytaj o jej konkretne potrzeby oraz o to, czy darowizna pieniędzy, czasu lub produktów Twojej firmy najlepiej im pomoże.

3. Etyczne praktyki pracy

Traktując pracowników w sposób sprawiedliwy i etyczny, firmy mogą wykazać się CSR. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które działają w krajach międzynarodowych, gdzie prawo pracy różni się od tego w Stanach Zjednoczonych.

4. Wolontariat

Uczestniczenie w lokalnych inicjatywach lub poświęcanie swojego czasu (i czasu pracowników) na rzecz wydarzeń społecznych wiele mówi o szczerości firmy. Robiąc dobre uczynki, nie oczekując niczego w zamian, firmy mogą wyrazić swoją troskę (i wsparcie) dla konkretnych problemów i spraw społecznych.

Budowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu

Choć startupy i małe firmy nie mają tak głębokich kieszeni finansowych jak przedsiębiorstwa, ich wysiłki mogą mieć znaczący wpływ, zwłaszcza w lokalnych społecznościach.

Identyfikując i uruchamiając inicjatywę CSR, zaangażuj swoich pracowników w proces decyzyjny. Stwórz wewnętrzny zespół, który stanie na czele działań i zidentyfikuje organizacje lub cele, które mogą być w pewien sposób związane z firmą lub z którymi pracownicy czują się mocno związani. Przyczynianie się do czegoś, co jest pasją pracowników, może zwiększyć zaangażowanie i sukces. Zaangażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji może również przynieść zespołowi jasność i pewność.

Czego należy unikać przy tworzeniu społecznie odpowiedzialnego modelu biznesowego

Stawanie się firmą odpowiedzialną społecznie może być proste, choć istnieje kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, firmy powinny unikać udziału w akcjach charytatywnych, które nie są związane z ich podstawową działalnością lub które w jakikolwiek sposób naruszają standardy etyczne firmy. Zamiast ślepo wysyłać pieniądze do zupełnie niepowiązanej organizacji, znajdź organizację non-profit, w którą wierzy Twoja firma lub projekt realizowany w Twojej społeczności.

Po drugie, nie wykorzystuj możliwości CSR wyłącznie do celów marketingowych. Prowadzenie kampanii odpowiedzialności korporacyjnej jako szybkiego planu marketingowego może przynieść odwrotne skutki, jeśli firma nie będzie realizować swoich celów. Zamiast podejmować jednorazowe działania, możesz przyjąć społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe z biegiem czasu. Konsumenci pozytywnie reagują na firmy, które przyjmują długoterminową odpowiedzialność społeczną.

Wreszcie, jeśli rozważasz podjęcie zrównoważonych działań, które nie są jeszcze wymagane przez prawo, nie czekaj. Przyjmując normy odpowiedzialności społecznej na wczesnym etapie, wyznaczasz poprzeczkę dla swojej branży i udoskonalasz swój proces. Podejmowanie inicjatyw CSR jest korzystne dla wszystkich zaangażowanych. Wpływ Twoich działań nie tylko spodoba się świadomym społecznie konsumentom i pracownikom, ale także może mieć realny wpływ na świat.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.