Strategia dywersyfikacji produktów. Na czym polega?

Nasze życie to różnorodne wybory. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy wielokrotnie musimy podjąć jakąś decyzję, począwszy od tak błahych, jak to, co zjemy na obiad, kończąc na bardzo trudnych dotyczących naszego życia.

Jedne decyzje podejmujemy rzadziej, inne częściej. Niemniej pewne aspekty życia zawodowego, biznesowego wymagają od nas ciągłych wyborów. To od nich zależy sukces, bądź porażka. Zagadnienie jest szczególnie ważne z punktu widzenia prowadzenia firmy.

Istota jej funkcjonowania skupia się na maksymalizacji zysków oraz osiągnięcia możliwie najwyższej satysfakcji z punktu widzenia klienta. Odpowiednie działania wymagają od nas posiadania niezbędnej wiedzy, która sprawi, że wybory będą zdecydowanie bardziej racjonalne.

Czym jest dywersyfikacja?

Sytuacja makroekonomiczna, zmieniające się trendy oraz zachowania konsumentów sprawiają, że dostosowanie się do tych czynników jest niesamowicie trudne. Wiedza w obszarze ekonomii jest niezbędna do podejmowania racjonalnych decyzji. Jednym z kluczowych zagadnień jest pojęcie dywersyfikacji. W skrócie mówiąc polega na podejmowaniu takich działań, które w końcowym rezultacie możliwie maksymalnie ograniczą ryzyko. A to, szczególnie w przypadku działalności gospodarczej, jest bardzo wysokie.

Samo pojęcie dywersyfikacji jest szeroko stosowanym zagadnieniem. Odnosi się zarówno do budżetu domowego, rynku kapitałowego, ale też produktów i usług. W obecnym artykule przyjrzymy się nieco szerzej pojęciu skupionemu na ostatniej opcji i odpowiemy na pytanie, czym jest strategia dywersyfikacji produktu.

Jak można było wywnioskować dywersyfikacja ma na celu ustalenie takiego podziału pomiędzy produktami, który doprowadzi do ograniczenia ryzyka. Oznacza to nic innego jak to, że w momencie gdy jedna z naszych decyzji będzie nietrafiona, wówczas inne produkty będą w stanie pokryć jej stratę z nadwyżką. Oczywiście, doprowadza to do sytuacji, w której zysk będzie nieco niższy, jednak należy mieć na uwadze to, że każdy inwestor obiera swoją ścieżkę i decyduje się na podjęcie konkretnej decyzji. Warto w tym miejscu wspomnieć o pojęciu awersji do ryzyka, czyli skłonności do podejmowania bardziej, bądź mniej agresywnych decyzji. Prosta zasada finansowa mówi, że większe ryzyko pozwoli nam na osiągnięcie większych zysków. Niestety, w przypadku niepowodzenia musimy liczyć się też z ponadprzeciętnymi stratami.

Strategia dywersyfikacji produktów

Przejdźmy teraz do sedna i zajmijmy się głównym tematem zainteresowań niniejszego artykułu. Czy jest strategia dywersyfikacji produktów? Otóż kolokwialnie możemy stwierdzić, że poszukiwaniem nowych alternatyw. Niemniej jednak jest to pojęcie nieco szersze i odnosi się m.in. do zaopatrywania się w towar u różnych producentów.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedsiębiorca korzysta z usług wyłącznie jednego podmiotu. W przypadku jego bankructwa, fala strat pociągnie na dno również jego. Warto zapobiegać takiej sytuacji i korzystać z rozwiązań różnych producentów.

W innym przypadku strategia dywersyfikacji produktu może polegać na rozszerzeniu sprzedaży i oferowanie produktów na dodatkowych rynkach. Przykładowo, gdy wejdziemy z naszym produktem na rynek europejski oraz amerykański i okaże się, że ten drugi jest totalnym niewypałem wówczas ograniczymy ryzyko i zyski z rynku europejskiego będą w stanie pokryć wygenerowane straty. Ktoś w tym momencie może zadać pytanie, po co w takim razie było w ogóle wchodzić na drugi rynek? Otóż m.in. po to, że nigdy do końca nie wiemy, który wybór będzie trafny. Mogło okazać się, że rynek europejski będzie totalną porażką, wówczas nie mając alternatywy ponieśliśmy klęskę.

Strategia dywersyfikacji produktu to również sposób pozyskiwania kapitału. Warto zabezpieczyć się w kwestiach finansowych i nie polegać wyłącznie na jednym rozwiązaniu.

Podsumowanie

Każdy rozsądny przedsiębiorca w trakcie rozwoju swojej firmy musi zainteresować się opracowaniem strategii dywersyfikacji swoich produktów i usług, aby zachować płynność i bezpieczeństwo. To jedno z podstawowych wyzwań które stoi przed zarządzającymi biznesem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.